Ekologia coraz bardziej dominuje debatę publiczną w dziedzinie metod ogrzewania domów. Postulaty na rzecz ochrony środowiska nie pozostają bez echa w instytucjach unijnych i krajowych, które wspierają inwestycje w biopaliwa. Przedstawiamy poradnik dotyczący ciekawych dofinansowań dla użytkowników pelletu w 2023 roku. Na jakie dotacje można liczyć? Jakie są warunki ich uzyskania?

Komu przysługuje dotacja w 2023 roku?

Zgodnie z informacjami udostępnionymi na stronie rządowej, dofinansowanie w formie dopłaty w 2023 roku dotyczy zarówno osób prywatnych (użytkowników granulatu), jak i firm specjalizujących się w produkcji pelletu. To doskonała wiadomość dla przedsiębiorców, którzy teraz mogą rozszerzyć zakres oferowanych usług.

W przypadku gospodarstw domowych dopłata do pelletu staje się możliwa po przejściu procedury rejestracyjnej w bazie CEEB — Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (https://ceeb.gov.pl/). Finansowanie dotyczy nieruchomości, a nie zamieszkujących w niej osób. Co to oznacza w praktyce? Otóż jeśli pod danym adresem zamieszkują dwie rodziny, dofinansowanie do pelletu na 2023 rok obejmie cały budynek, nie wdając się w pozostałe koszty rozliczenia i ich podział między wnioskodawcami.

Mówiąc inaczej: wszystkie rodziny w obrębie jednego budynku mogą uzyskać tylko jedną dotację. W 2023 roku nie istnieje próg dochodowy, który uprawniałby do ubiegania się o wsparcie.

Jakie formy dofinansowań obowiązują w 2023 roku?

Projekty dofinansowań dla użytkowników systemów grzewczych przebiegają na trzech głównych płaszczyznach: termomodernizacja, fotowoltaika i wymiana pieca. Omawiane dzisiaj dofinansowanie do pelletu plasuje się w tej trzeciej kategorii. Kluczowym słowem pozostaje tu „wymiana”. Na chwilę obecną program dotacji do zakupu kotła na pellet obejmuje jedynie nieruchomości na rynku wtórnym, których właściciele podjęli decyzję o zamianie aktualnego źródła ciepła na bardziej ekologiczne.

Największe zainteresowanie wzbudza program Czyste Powietrze. Jego założenia w 2023 roku dotyczą dofinansowania w wysokości nawet 50% kosztów kwalifikowanych. Co ważne, wypłata środków jest możliwa „z góry”. Warto ponadto zainteresować się regionalnymi formami pomocy finansowej. Informacje o nich znajdziemy na stronach internetowych poszczególnych samorządów.

Jednym z priorytetów pozostaje również wspieranie przedsiębiorców, którzy rozważają uruchomienie wydajnej produkcji pelletu i potrzebują środków na zakup odpowiednich maszyn. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował pokaźną pulę środków dla firm, które chcą rozpocząć wytwarzanie granulatu z lokalnej biomasy rolnej i leśnej. Propozycja kusi możliwością dotacji do 80% wartości inwestycji. Dofinansowanie do produkcji pelletu dotyczy także organów samorządowych i gminnych, po spełnieniu przez nich wytycznych w zakresie wymiany źródeł ciepła u mieszkańców.

Dynamiczna sytuacja legislacyjna sprawia, że należy się spodziewać zmian w warunkach przyznawania dotacji. Przychylne spojrzenie na użytkowników i producentów pelletu wydaje się jednak stałą tendencją, wyrażoną w rozmaitych formach dofinansowań w 2023 roku.

Jak i gdzie złożyć wniosek o wsparcie finansowe?

Istnieje kilka sposobów na procedowanie wniosku o wsparcie zakupu kotła na pellet. O dofinansowanie możemy ubiegać się osobiście w urzędzie gminy lub Ośrodkach Pomocy Społecznej. Po odwiedzeniu danej placówki otrzymamy wymagany formularz i uzyskamy informacje o dokumentach do załączenia.

Zdecydowanie wygodniejszą metodę stanowi jednak przesłanie wniosku o dodatek na pellet drogą elektroniczną, za pomocą platformy e-PUAP. Warunkiem wstępnym jest jednak posiadanie własnego konta na portalu i posługiwanie się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Osoby ubiegające się o środki na zakup kotła na pellet powinny wypełnić wniosek i założyć sprawę z kategorii „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Cała reszta czynności przebiega zgodnie ze wskazówkami konkretnego programu dotacji.

Sprawdź pozostałe artykuły na naszym blogu i dowiedz się, jak ogrzewanie pelletem wpływa na koszty eksploatacji systemu grzewczego w domu jednorodzinnym.