Wraz z rosnącymi wskaźnikami zanieczyszczenia środowiska, zwiększa się świadomość konsumentów i organów regulacyjnych. Poszukiwanie niskoemisyjnych metod ogrzewania domów stanowi dobrze ugruntowany trend, gdzie głównym celem staje się zastąpienie szkodliwego opału paliwem bezpiecznym i ekologicznym. Jedną z propozycji zdecydowanie wartych rozważenia okazuje się pellet. Czy takie rozwiązanie przynosi spodziewane rezultaty? Czy można mówić o opłacalności ogrzewania pelletem w porównaniu z alternatywnymi sposobami?

Pellet — analiza opłacalności

Proces produkcji pelletu dla domu jednorodzinnego już sam w sobie obniża koszt dla użytkowników układu ogrzewania. Kaloryczny granulat powstaje z przetworzenia odpadów drzewnych, takich jak trociny, wióry lub pozostałości po pracach stolarskich. Wiele współczesnych produktów wytwarzane jest również na bazie łusek roślinnych i słomy.

Przygotowaną uprzednio masę poddaje się działaniu ekstremalnie wysokiego ciśnienia w pelleciarce, a następnie docina do pożądanego kształtu. Omawiane tutaj paliwo opałowe wpisuje się w koncepcje recyklingu i maksymalnego wykorzystania dostępnych surowców. Odpady drzewne, zamiast trafiać do utylizacji, służą jako wydajny materiał grzewczy, gotowy do zastosowania w każdym domu.

Biopaliwo w formie pelletu nie ulega samozapłonowi, co przekłada się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dla użytkowników. Specjalistyczne piece do pelletu gwarantują maksymalną efektywność spalania i ograniczenie powstawania uciążliwego popiołu. Z jednej tony granulatu pozostaje nie więcej niż 5 kg popiołu.

Ogrzewanie domu pelletem może się okazać najwygodniejszą metodą dla zapewnienia komfortu termicznego w sezonie jesienno-zimowym. Co więcej, spełnia wszelkie wymogi ekologiczne. W dalszej części poradnika zastanowimy się nad rocznymi kosztami grzewczymi dla gospodarstw domowych, które zdecydowały się na wybór pelletu.

Koszty ogrzewania pelletem w domu

Zakup profesjonalnego kotła na pellet często staje się czynnikiem zniechęcającym do podjęcia właściwej decyzji. Na jednorazowy wydatek od kilku do kilkunastu tysięcy złotych należy jednak patrzeć z perspektywy wieloletniej trwałości i licznych form dofinansowań, o których opowiadamy w innym artykule na naszym blogu. Jeśli weźmiemy pod uwagę dodatkowe czynniki i późniejsze warunki eksploatacji, koszt ogrzewania domu pelletem szybko okazuje się nie tak straszny, jak przedstawia go wiele podmiotów promujących inne rozwiązania.

Wszelkie rozważania o wydatkach obarczone są dużym ryzykiem błędu. Nie istnieje przecież jeden model statystycznej rodziny zamieszkującej domy o tej samej powierzchni użytkowej. Zużycie pelletu w skali roku podlega wahaniom w zależności od kubatury pomieszczeń, jakości termoizolacji, liczby mieszkańców, wydajności pieca czy warunków atmosferycznych.

Warto wyraźnie zaznaczyć, że pellet charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością niż inne paliwa. Przy obecnym zrównaniu się cen węgla, ekogroszku i granulatu, nadmierne różnice w cenie przestają być argumentem w dyskusji.

Koszt ogrzewania pelletem dla nieruchomości 100 m2 (przy założonym zapotrzebowaniu cieplnym 150-200 kW na metr kwadratowy rocznie) wyniesie około 6000 złotych. To bardzo dobry wynik, który zostawia w tyle wiele metod ogrzewania uznawanych kiedyś za ekonomiczne. Na uwagę zasługuje również fakt, że cena pelletu dość skutecznie opiera się inflacji. Proces wytwarzania tego biopaliwa wykorzystuje gotowy surowiec w postaci odpadów drzewnych, które są tanie w pozyskiwaniu i łatwe w transporcie. Wydajna linia do produkcji pelletu działa w pełni autonomicznie i umożliwia producentowi wytwarzanie granulatu na masową skalę.

Co jeszcze przemawia za wykorzystaniem pelletu?

Bliższe przyjrzenie się faktom dowodzi, że ogrzewanie pelletem dostarcza wielu zalet, jakich na próżno szukać w innych metodach. Oprócz niskiego kosztu i wielu dofinansowań do zakupu pieca użytkownik może cieszyć się ponadprzeciętną wygodą i bezpieczeństwem. Pellet wyróżnia się przy tym doskonałą kalorycznością i czystym procesem spalania.

Zainwestuj w profesjonalne maszyny do produkcji pelletu od TechnoMaszBud i przyczyń się do rozpowszechnienia tego ekologicznego paliwa.