Wybór źródła ciepła to jedna z najważniejszych decyzji, którą powinien podjąć właściciel nieruchomości. Do najpopularniejszych w ostatnich latach technologii zaliczają się kotły i piece na gaz oraz pellet. Wiele osób zastanawia się nad wyborem bądź zmianą jednego z nich. W podjęciu optymalnej decyzji pomocny będzie poniższy artykuł, w którym omawiamy kwestie związane z kosztami i użytkowaniem instalacji.

Koszty. Co tańsze – pellet czy gaz?

Jeszcze kilka lat temu można było przyjąć, że ogrzewanie na pellet kosztuje mniej niż gazowe, choć obecnie trudno tak powiedzieć. Szczególnie dotkliwy dla kieszeni konsumentów był 2022 r., gdy ceny paliwa wytwarzanego z drewnianej biomasy poszybowały do nieznanych wcześniej poziomów, osiągając ponad 3000 zł za 1 tonę. Dla porównania w 2021 roku za tę samą ilość materiału płacono „zaledwie” ok. 1300 złotych. Zmiana jest więc bardzo duża, a wyższe ceny (ok. 1600-2300 zł za 1 t) utrzymują się w połowie 2023 r. Na „pocieszenie” można stwierdzić, że sytuacja z gazem wygląda równie nieciekawie, jeśli chodzi o koszty.

Nawet osoby niezaznajomione z branżą energetyczną wiedzą z licznych przekazów medialnych, że od początku 2022 r. występują spore problemy na tym rynku związane z zakłóceniami w dostawach. W efekcie doszło do gwałtownych podwyżek cen tego paliwa. Choć w połowie 2023 r. kosztuje ono mniej niż w 2022 r., konsumenci na rachunkach wciąż widzą wysokie kwoty. Dotyczy to jednak wyłącznie przedsiębiorstw i podmiotów zorganizowanych, ponieważ odbiorcy indywidualni korzystają z zamrożenia stawek na gaz. Pozbawione takiej możliwości są gospodarstwa domowe, w których używa się pieców i kotłów na pellet, co wpływa na koszty i ich relację do wydatków przy odnotowywanych wartościach za instalacje gazowe.

Ile zapłacisz za ogrzewanie gazem i pelletem?

Aby sprawdzić koszty wynikające z zapewnienia komfortu temperaturowego w budynku w zależności od źródła ciepła, można zorientować się, ile wynosi cena za 1 kWh dla poszczególnych technologii. Otóż dla urządzeń grzewczych na gaz w 2023 r. osiąga ona dokładnie 0,362 zł (gaz ziemny), podczas gdy dla instalacji wykorzystujących pellet do ogrzewania – 0,675 zł. Należy mieć jednak świadomość, że te różnice są skutkiem zastosowania preferencyjnych, zamrożonych stawek na paliwa gazowe dla gospodarstw domowych. Gdyby ceny były rynkowe – a nie wiadomo, kiedy takie powrócą – najprawdopodobniej byłaby widoczna wyraźna zmiana na korzyść granulatu drzewnego.

Należy przy tym pamiętać, że koszty ogrzewania zarówno pelletem, jak i gazem są bardzo indywidualne, a przedstawiane wyliczenia orientacyjne. Konkretne wydatki związane z utrzymaniem komfortowej temperatury we wnętrzach budynku wynikają z wielu rozmaitych czynników, wśród których można wymienić m.in.:

    • stopień termoizolacji nieruchomości – im lepsza, tym mniej wydaje się na ciepło, 

    • indywidualne preferencje i wymagania dotyczące komfortu cieplnego – jeżeli użytkownicy nieruchomości lubią wyższe temperatury, muszą się liczyć z większymi opłatami, 

    • aktualne ceny rynkowe danego paliwa – ponieważ stawki podlegają dynamicznym i nieprzewidywalnym zmianom, trudno stwierdzić, jak będą się kształtować za jakiś czas, co utrudnia kalkulację kosztów ogrzewania i wybór kotła albo pieca na gaz lub pellet, 

    • powierzchnię budynku – wraz ze wzrostem jej wartości zwiększają się też wydatki na utrzymanie komfortu cieplnego, 

    • liczbę użytkowników – im więcej osób funkcjonuje w danym budynku, na tym wyższe opłaty należy się przygotować. 

Podsumowując, trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie „pellet czy gaz?”, gdy weźmie się pod uwagę wyłącznie kwestię kosztów ogrzewania. Wynika to przede wszystkim z nieprzewidywalności rynku, która wpływa na wahania cen surowców i paliw, a także ze zmian w regulacjach prawnych.

Ekologia. Które ogrzewanie jest przyjaźniejsze środowisku?

Współczesny konsument jest coraz wrażliwszy na kwestie ekologiczne, które często są uwzględniane przy wyborze źródła ciepła. Zasadne staje się zatem pytanie o to, czy przyjaźniejsze otoczeniu jest ogrzewanie na gaz, czy pellet. Odpowiedź wymyka się oczywistym stwierdzeniom, gdy weźmie się pod uwagę cały cykl produkcji i zużycia obu surowców.

O ile bowiem instalacja gazowa jest wolna od kosztów środowiskowych w postaci zanieczyszczeń (dym, popiół), o tyle wydobycie „błękitnego paliwa” wiąże się z intensywnymi zmianami w krajobrazie naturalnym. Granulat drzewny popularnie zwany pelletem powstaje zaś z odpadów pochodzących z tartaków, więc znika problem ingerencji w środowisko. Emituje natomiast pewne zanieczyszczenia, choć i tak są one bardzo niewielkie w porównaniu np. ze spalaniem węgla.

Co wybrać – pellet czy gaz?

W ramach podsumowania można stwierdzić, że kategoryczne opowiedzenie się za jedną z tych technologii jest trudne, o ile nie niemożliwe. Zmiana ogrzewania gazowego na pellet bądź wybór jednego z tych źródeł ciepła to decyzja ściśle indywidualna, którą należy podjąć po obliczeniu kosztów i z uwzględnieniem specyfiki nieruchomości oraz mając na uwadze własne wymagania, potrzeby i możliwości finansowe. Warto przy tym pamiętać, że o ile instalacja na gaz wymaga zasilania paliwem przez zewnętrznych dostawców, o tyle urządzenia do produkcji pelletu mogą być używane we własnym zakresie, pozwalając na samodzielnie produkowanie materiału opałowego. Znajdziesz je w naszej ofercie, do której sprawdzenia zachęcamy!